DATUMARI I NUMERATORI

DATUMARI I NUMERATORI – ručni ili automatski omogućavaju podešavanje datuma ili numeracije okretanjem nezavisnih traka.

RUČNI MODEL – više vrsta

CENA: OD 500 DIN.

AUTOMATSKI MODEL – više vrsta

CENA: OD 750 DIN.