IZRADA KLIŠEA

Grafička priprema i izrada klišea za flekso štampu.

Klišei se izrađuju na kvalitetnim BASF-ovim polimerima različitih debljina za različite namene.