DIGITALNA ŠTAMPA

Prednost digitalne štampe je mogućnost izrade malog tiraža, brzina i kvalitet štampe. Ova vrsta tehnike pojednostavljuje proces štampe jer omogućava izradu manjih i srednjih tiraža bez izrade filmova i ploča. Na mašini za digitalnu štampu možemo štampati gramature papira od 80-300 gr, dimenzije do 31 x 45cm, jednostrano ili dvostrano kao i samolepljivi papir. Tehnologija digitalne stampe je pogodna za štampu flajera, postera, vizit karti, pozivnica, memoranduma, prospekata, deklaracija…